Partners: Latvia

ATEA Ltd

Mēs, Atea, esam par labāku nākotni un neierobežotām iespējām ā€“ par izglÄ«tÄ«bu, kas pieejama katram studentam, apmeklējot lekcijas no jebkuras pasaules vietas; par modernām bibliotēkām, kas rod atbildes uz visiem jautājumiem un glabā paaudzēs lolotus kultÅ«ras dārgumus; par kvalitatÄ«vu veselÄ«bas aprÅ«pi, kur darbiniekiem ir pieejamas jaunākās izmeklÄ“Å”anas metodes un tehniskais nodroÅ”inājums profesionālai ārstniecÄ«bai un diagnostikai; par konkurētspēju, nodroÅ”inot pieeju un zināŔanas efektÄ«vai tehnoloÄ£iju izmantoÅ”anai, ar mērÄ·i iekarot pasaules tirgu un veicināt izaugsmes iespējas jaunajai paaudzei.
Mēs, Atea, esam pieņēmuÅ”i savu lēmumu. Mēs vēlamies palÄ«dzēt!

Locations:
C2

C2 sniedz TEMPEST produktus un pakalpojumus kvalificētiem aizsardzības un valsts klientiem Eiropā.

Produktu klāsts ietver TEMPEST darbstacijas, klēpjdatorus, plānos klientus, monitorus, printerus un citas perifērijas ierīces.

Preču klāstā iekļauta Ä·Ä«misko kaujas vielu, rÅ«pnieciski bÄ«stamo materiālu un radioaktivitātes lÄ«meņa noteikÅ”anas aparatÅ«ra no labākajiem Eiropas un ASV ražotājiem.

C2 ir 2011. gadā dibināts privāts uzņēmums.

Locations:
MultiCore SIA

NULL

Locations:
Squalio

NULL

Locations:
Website: squalio.lv/

About Fookes Software

Fookes Software Ltd
La Petite Fin 27
1637 Charmey (en GruyĆØre)
Switzerland

For over 25 years we have been developing award-winning tools and productivity software. We also have more than 20 years of expertise in the field of email processing and analysis.

Our clients include Fortune 500 companies, government agencies, law firms, universities, and professionals specializing in e-discovery and forensics from around the world.

Your outdated browser! You can download Edge or Chrome or Firefox